2ος Βαθμός του  Reiki

Με τον 2° βαθμό του Reiki κάνεις την αρχή.

Στον 2ο Βαθμό συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει την εκπαίδευση του 1ου Βαθμού και γίνεται η εκμάθηση των  συμβόλων καθώς και οι χρήσεις τους. Ο 2ος βαθμός στο Reiki είναι ένα βαθύτερο άνοιγμα προς τη θεραπευτική ενέργεια και την πνευματική σου ολοκλήρωση. Είναι μεν μια συνέχεια του 1ου Βαθμού, αλλά αποτελεί κι ένα αυτόνομο κεφάλαιο στο Reiki. Σε αυτό το επίπεδο ο ασκούμενος γνωρίζει το νοητικό και το συναισθηματικό του σώμα.

Με τη χρήση των συμβόλων , ο ασκούμενος μπαίνει στο υποσυνείδητό του και καθαρίζει αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα. Επίσης καθαρίζει παλιά πρότυπα, παγιωμένες αντιλήψεις και συνήθειες και προχωρά μπροστά για την εκπλήρωση του σκοπού της ζωής του. Στο αιθερικό πεδίο, μπορεί να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά του, με σκοπό να φέρουν στη ζωή τους φως, αγάπη, δύναμη και γαλήνη, μέσω της τεχνικής θεραπείας από απόσταση.

Η μύηση στα σύμβολα-κλειδιά του 2ου βαθμού παρέχει στον ασκούμενο τη δυνατότητα να επέμβει, εφόσον είναι αναγκαίο, στην εξισορρόπηση και τη θεραπεία καταστάσεων που η αρχή τους βρίσκεται στο παρελθόν ή, αντίστοιχα, στο μέλλον. Δηλαδή, με τον 2° βαθμό, εκτός των άλλων, γίνεται δυνατή και η θεραπεία εξ αποστάσεως (τοπικής και χρονικής).

Μετά το δεύτερο βαθμό ο ασκούμενος μπορεί να κάνει συνεδρίες σε άτομα και εκτός του στενού οικογενειακού του κύκλου, αλλά και σε φιλικά του πρόσωπα, καθώς και να μοιράζεται Reiki από απόσταση.

Address:
Ελλάδα, Σέρρες, 62100
Phone:
+30 690 874 0933
Email:
info@enarmonisi.de